STARTSIDA     RENOVERING     VARFÖR SERVICE     TIPS & HJÄLP     KONTAKT      PRISER     INLOGGNING

Renovering


ROLI Ur-Service utför renovering av mekaniska urverk. Jag lagar, rengör och justerar klockor av alla tänkbara sorter och storlekar. Allt från antika bords-, golv- och väggursverk till dagens ur.

Jag erbjuder både hämtning och lämning av klockor. När jag kommer hem och tittar på din klocka så ges ett preliminärt första kostnadsförslag - detta sker oftast direkt på plats.
OBS! Kostnadsförslaget är endast preliminärt på grund av att endast en ytlig kontroll har gjorts.

Efter att den första kontrollen gjorts plockar jag isär urverket, del för del, och kontrollerar att det reparations- och kostnadsförslag som getts vid hämtningen överensstämmer med verkligheten. Skulle klockan vara mer illa däran än vad som förutspåtts, kanske nya delar måste beställas eller tillverkas. I dessa fall hör jag av mig innan jag går vidare (om priset avviker mer än 10 % från det överenskomna). Självklart har ni då rätt till att avbryta utan extra kostnad som följd.

ROLI Ur-Service påbörjar inga reparations/renoveringsarbeten innan jag fått ditt godkännande.

-  ROLI Ur-Service  -  Box 631  -  131 21 NACKA  -  Mob: 070-289 62 79  -  E-post: info@roliur.se  -