STARTSIDA     RENOVERING     VARFÖR SERVICE     TIPS & HJÄLP     KONTAKT      PRISER     INLOGGNING

Tips & hjälp


Ruckning - Uret går fel, håller inte tiden

Klockan går för fort.
Då ska pendellinsen föras ner. (Pendeln blir längre)

Klockan går för sakta.
Då ska pendellinsen föras upp. (Pendeln blir kortare)

Vanligast på väggur och lodur.
Då skruvar man på en mutter som sitter längst ner på pendeln
under pendellinsen. Ibland förekommer det att det sitter två muttrar,
då är den understa en låsning för den övre.

Vanligast på antika golvur.
Oftast bara fastklämd på pendelstången.
Då skjuter man bara på pendellinsen.

Vanligast på bordsur.
Att det står små bokstäver på pendellinsen. (Förkortningar)
(A) står för Avancer = ökar farten.
(R) står för Retarder = sänker farten.

(F) står för Faster = ökar farten.
(S) står för Slower = sänker farten.

Då skruvar man på en mutter som sitter mitt i eller under pendellinsen.
Ibland förekommer det att det sitter en skruv på baksidan av pendel-
linsen, det är en låsning som man först måste skruva upp något.

Då är det enklare att använda finjusteringen från tavelsidan
uppe vid 12:an, (där möjlighet finns)
Vridning medsols = ökar farten.
Vridning motsols = sänker farten.

Det är en liten fyrkant, ibland sitter den mittemot
på uppdragsnyckeln eller som en liten lös nyckel

Observera!
Viktigt att pendellinsen ligger dikt mot muttern och att
den följer med muttern t.ex. om den ska ner.


Ska på sikt lägga upp bilder som förenklar det hela.
Hör av er om ni behöver vägledning!

-  ROLI Ur-Service  -  Box 631  -  131 21 NACKA  -  Mob: 070-289 62 79  -  E-post: info@roliur.se  -